Dagsordner og referater

Ekstraordinær generalforsamling d. 7. oktober 2021


Generalforsamling d. 18. maj 2021


Generalforsamling d. 25. juni 2020


Generalforsamling d. 23. april 2019


Ekstraordinær generalforsamling d. 4. april 2018


Generalforsamling d. 4. marts 2018

%c3%98sk_banner_small