Dagsordner og referater

Generalforsamling d. 23. april 2019

Dagsorden

Bilag

Årsrapport 2018


Ekstraordinær generalforsamling d. 4. april 2018

Dagsorden

Referat


Generalforsamling d. 4. marts 2018

Dagsorden

Referat

%c3%98sk_banner_small