DSU klubmærker

Klubmærke 1

Forlæns

 • Balance på to fødder
 • Gå på stedet
 • Gå forlæns

Baglæns

 • Gå baglæns (mindst 8 trin)
 • Falde og rejse sig op igen
 • Lave sne

Stop

Vending

 • Kvarte vendinger på to fødder på stedet
 • Gå rundt på stedet
 • To-fods hop på stedet
 • Flere på hinanden følgende afsæt med glidefase. Mindst 8 afsæt
 • Glide forlæns – start på to fødder, slut på én fod
 • Glide forlæns halvt i hug
 • Forlæns rødspætter

Piruetter

Spring


Klubmærke 2

Forlæns

Baglæns

 • Gå baglæns med noget glid
 • Forlæns sneplov
 • Halv vending på stedet på to fødder
 • To-fods pirouette
 • To-fods hop fra forlæns glid på to fødder
 • Forlæns slalom – skiftevis på to fødder og én fod
 • Sekvens af baglæns afsæt/glidefase (mindst 8 trin)
 • Baglæns glid – start på to fødder, slut på én fod
 • Baglæns rødspætter
 • Baglæns sneplov
 • To-fods vending fra forlæns til baglæns
 • To-fods vending fra baglæns til forlæns

Stop

Vending

Pirouetter

Spring

 

Klubmærke 3

Forlæns

Baglæns

Stop

Vending

Pirouetter

 • To-fods pirouette med skiftevis to fødder og én fod
 • To-fods hop fra baglæns glid
 • Forlæns løb på kurve med uret – start på to fødder, slut på én fod
 • Forlæns løb på kurve mod uret – start på to fødder, slut på én fod
 • Kryds i sidelæns gang
  • Højre over venstre
  • Venstre over højre

Spring

 

Klubmærke 4

Forlæns

Baglæns

 • Baglæns løb på kurve med uret – start på to fødder, slut på én fod
 • Baglæns løb på kurve mod uret – start på to fødder, slut på én fod
 • Baglæns slalom – skiftevis på to fødder og én fod

Stop

 • Forlæns skistop på to fødder
 • Vending på kurve fra forlæns til baglæns og fra baglæns til forlæns (på to fødder)
 • Vending på kurve fra forlæns til baglæns på én fod
  • Udvendig
  • Indvendig

Vending

Pirouette

 • Forlæns pirouette på én fod (en omdrejning)
 • To-fods siddepirouette

Spring

 • To-fods hop fra forlæns til baglæns og fra baglæns til forlæns på kurve
 • Forlæns afsæt i cirkel med uret
 • Forlæns afsæt i cirkel mod uret
 • Forlæns kryds i 8-tal
 • Halvcirkler
  • Venstre/højre/venstre og hold på bue
  • Højre/venstre/højre og hold på bue

 

Klubmærke 5

Forlæns

Baglæns

 • Baglæns afsæt i cirkel med uret
 • Baglæns afsæt i cirkel mod uret

Stop

 • Stop på én fod
 • Vending på kurve fra baglæns til forlæns med fodskifte (mohawk)
 • Forlæns pirouette på én fod (mere end en omdrejning)
 • Baglæns pirouette på én fod (en omdrejning)

Vending

Pirouette

Spring

 • Spring på én fod fra forlæns til baglæns (tretalsspring)
 • Forlæns harehop

 

Klubmærke 6

Forlæns

 • Hurtigt forlæns løb rundt langs banden en omgang med uret
 • Hurtigt forlæns løb rundt langs banden en omgang mod uret

Baglæns

 • Hurtigt baglæns løb rundt langs banden en omgang med uret
 • Hurtigt baglæns løb rundt langs banden en omgang mod uret
 • Baglæns kryds i 8-tal
 • Halvcirkler

Stop

 • Forlæns skistop på to fødder med fart
 • Afsæt i cirkel med kryds og vending (tretal eller mohawk) – skiftevis to af hver
 • Vendinger på kurve fra forlæns til baglæns med fodskifte (mohawk)
 • Vending på kurve fra baglæns til forlæns på én fod (tretalsvending)

Vending

Pirouette

 • Pirouette på én fod med forlæns udvendig spiralindgang (mere end en omdrejning)
 • Baglæns pirouette på én fod (mere end en omdrejning)

Spring

 • Baglæns tå-spring Kraftfuldt spring med rotation (skøjtespring)


%c3%98sk_banner_small