Forsikring

Sikkerhed er af stor betydning for os og vi rekommanderer hoved-beskyttelse, specielt til nye løbere i skøjteskolen.

Som medlem af Dansk Skøjte Union (DSU) har vi en ansvarsforsikring som dækker, hvis du kommer til skade grundet dårligt vedligeholdt udstyr, der ejes af klubben eller hvis f.eks. klubrepræsentant begår en fejl eller forsømmelse. Din personlige ulykkesforsikring dækker skader, hvis du selv falder og kommer til skade.

Ligeledes har vi en idrætsrejseforsiking, som dækker medlemmer, trænere og ledere på klubrejser til udlandet.

%c3%98sk_banner_small