Kommunikationsprincipper

 • Dansk og engelsk er klubbens arbejdssprogE-mails og lignende

 • Overvej dine modtagere, og træf det mest hensigtsmæssige sprogvalg, der sikrer, at informationen når modtageren.


 • Vælg det sprog, der bedst inkluderer og inddrager dine modtagere.


 • Husk, at mangelfulde sprogkompetencer på engelsk eller dansk ikke er ensbetydende med, at vedkommende er mindre fagligt eller socialt kompetent.


 • Gode e-mails og lignende er overskuelige og nemme at forstå.


 • Overvej, hvorfor du sender en besked, hvad formålet er, og hvad modtageren skal gøre.


 • Undgå lange beskeder om flere forskellige emner.


 • Du er ikke forpligtet til at tjekke og besvare beskeder uden for almindelig arbejdstid.


 • Forvent ikke svar med det samme eller samme dag.


 • Modtager du en besked, som du skal bruge længere tid på at besvare, så kvittér for modtagelsen, og skriv, hvornår du vender tilbage.


 • Hjælp folk videre ved henvendelser, du ikke selv kan besvare.


Møder


 • Overvej mødets formål, og hvad I skal opnå med mødet. Lav en dagsorden så at deltagerne kan forberede sig og ved, hvad der forventes af dem.


 • Overvej, hvilken mødeform der passer til mødets indhold og deltagerne.


 • Sørg for, at tiden overholdes.


 • Afslut gerne mødet med en opsummering, herunder hvem, der har hvilke opgaver.


 • Skriv referat.


 • Gennemfør mødet på et sprog, som alle kan forstå.


 • Hold så vidt muligt korte møder.


 • Lyt og bidrag. Vær nysgerrig og opsøgende.


 • Bring din viden i spil.


 • Værn om en god omgangstone.


Rev. 18/8 2020

%c3%98sk_banner_small