ØSK klubmærker

Klubmærke 1

 • Forlæns løb med tydelige afsæt
 • Forlæns rødspætter
 • Gå baglæns
 • Falde og rejse sig op
 • Bil
 • Glide forlæns på én fod (stork)
 • Pirouette på to fødder (minimum omdrejning)
 • Hop fra baglæns glid

 

Klubmærke 2

 • Forlæns slalom på to fødder
 • Baglæns løb med tydelige afsæt
 • Baglæns rødspætter
 • Forlæns sneplov
 • To-fods vendinger med glid på kurve – med og mod uret
 • Pirouette på to fødder (mere end en omdrejning)
 • Skøjtespring fra stillestående
 • Slæb

 

Klubmærke 3

 • Forlæns slalom på skiftevis én og to fødder
 • Forlæns kryds i 8-tal
 • Baglæns slalom på to fødder
 • Glide baglæns på én fod (stork)
 • Udvendig tretalsvending på kurve, begge veje
 • To-fods pirouette med skiftevis én og to fødder
 • Skøjtespring fra baglæns kryds
 • Flyver

 

Klubmærke 4

 • Opvarmningstrin 1 (forlæns kryds, udfald, forlæns kryds, udfald)
 • Opvarmningstrin 2 (forlæns udvendig tretalsvending, baglæns kryds, forlæns udvendig tretalsvending, baglæns kryds) en runde på hele banen
 • Baglæns kryds i 8-tal
 • Baglæns slalom på skiftevis én og to fødder
 • Pirouette på én fod med landing
 • Salchow
 • Tåloop
 • Baglæns window

 

Klubmærke 5

 • Opvarmningstrin 3 (forlæns indvendig tretalsvending, forlæns kryds, forlæns indvendig tretalsvending, forlæns kryds) en runde på hele banen
 • Mohawk fra forlæns til baglæns og fra baglæns til forlæns med minimum ét kryds, begge veje
 • Baglæns pirouette på én fod (minimum to omdrejninger)
 • Siddepirouette på én fod (minimum to omdrejninger i fuld siddeposition (90 grader eller mindre))
 • Loop
 • Baglæns hop med landing (baglæns hop fra to fødder til én fod)

 

Klubmærke 6

 • Forlæns udvendige omvendte vekselvendinger
 • Forlæns indvendige omvendte vekselvendinger
 • Siddepirouette med en variation (valgfri variation)
 • Parallelpirouette (minimum to omdrejninger)
 • Flip
 • Skydehare
%c3%98sk_banner_small