Skøjteleje

Vi tilbyder leje af skøjter og udstyr, hvis du ikke selv vil købe. Det gør det fleksibelt før dig, der har brug for at skifte til større skøjter i løbet af sæsonen.

Skøjterne må du låne med hjem og benytte til skøjtning på f.eks. offentlig istid. Udleverede skøjter og udstyr tilhører Ørestad Skøjteklub og skal afleveres ved udmeldelse af klubben.

Det er vigtigt, at du plejer dine skøjter vel. Se mere om skøjtepleje her.  Du er ansvarlig for almindelig vedligeholdelse og skøjterne opbevares af lejeren under sæsonen.

Du er også ansvarlig for reparation eller nyanskaffelse ved beskadigelse eller misligholdelse af skøjterne ud over almindelig slidtage (dog maksimalt svarende til anskaffelsesprisen).

Pris og aftalevilkår

Skøjteleje koster 100 kr/md. Ved udlevering betales et depositum som du får tilbage, når du returnerer skøjter og udstyr.


Depositum
Str. 23-35, 800 kr

Str. 36-, 1000 kr
Edea alle str, 1650 kr (til F- og K-holdene)


Aftalevilkårene finder du her.


Hvad indgår?


1. Skøjter
-  Jackson Mystique / Jackson Artiste / Risport Venus til vores nybegyndere og motionshold samt Edea Overture til løbere, der træner enkeltspring
- du kan frit ved behov skifte størrelse i løbet af sæsonen 


2. Slibning 
- ubegrænset antal slibninger af klingerne per sæson


3. Klingebeskyttere
- bruges når du går til og fra isen. Vælg din egen farve!


4. Klingeovertræk
- bruges ved opbevaring af skøjterne%c3%98sk_banner_small