Udmeldelse

Udmeldelse kan kun ske skriftligt til medlem@oesk-kbh.dk med 1 måneds varsel til den 1. i måneden, dvs, løbende måned + 1 måned. Dog tidligst efter evt bindingsperiode. 

Ved indmeldelse er de første 3 måneder bindende med undtagelse for skøjteskolen.

Betalt kontingent tilbagebetales ikke. 

Manglende aktivitet eller betaling godkendes ikke som udmeldelse og fritager ikke medlemmet for at betale skyldigt kontingent og/eller eventuel skyldig skøjteleje i perioden frem til skriftlig udmeldelse.

%c3%98sk_banner_small