Udmeldelse

Udmeldelse kan kun ske skriftligt til klubbens kasserer (kasserer@oesk-kbh.dk) med 1 måneds varsel til den 1. i måneden, dog tidligst efter evt bindingsperiode. Ved indmeldelse er de første 3 måneder bindende. Bindingsperiode gælder dog ikke for skøjteskolen eller familieholdet. 

Betalt kontingent tilbagebetales ikke. 

Manglende aktivitet eller betaling godkendes ikke som udmeldelse og fritager ikke medlemmet for at betale skyldigt kontingent og/eller eventuel skyldig skøjteleje i perioden frem til skriftlig udmeldelse.

%c3%98sk_banner_small