Udmeldelse

Udmeldelse kan kun ske skriftligt til klubbens kasserer (kasserer@oesk-kbh.dk) med 1 måneds varsel til den 1. i måneden, dog tidligst efter evt bindingsperiode. Ved indmeldelse er de første 3 måneder bindende. Bindingsperiode gælder dog ikke for skøjteskolen. 

Betalt kontingent tilbagebetales ikke. 

Manglende aktivitet eller betaling godkendes ikke som udmeldelse og fritager ikke medlemmet for at betale skyldigt kontingent og/eller eventuel skyldig skøjteleje i perioden frem til skriftlig udmeldelse.

%c3%98sk_banner_small