Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubben (medlem@oesk-kbh.dk) inden starten af hver halvsæson d. 1. august respektive d. 1. januar.

Betalt kontingent tilbagebetales ikke.


Administrativ udmeldelse

Kontingentet opkræves for en halv sæson forud og skal betales senest 10 dage efter sæsonstart (august respektive januar) eller efter indmeldelsesdato. Overskrides forfaldsdatoen opkræves et rykkergebyr og medlemmet bliver efter påmindelse med 10 dages skriftligt varsel administrativt udmeldt.

%c3%98sk_banner_small