Værdigrundlag

  • ØSK er en klub, der bliver skabt af og for medlemmerne, hvor alle niveauer er lige vigtige.
  • Klubbens udvikling tager udgangspunkt i medlemmernes initiativ og drivkraft.
  • Klubbens beslutningsprocesser kendetegnes af åbenhed, gennemsigtighed og medbestemmende.
  • Klubben kendetegnes af en åben, anerkendende og respektfuld dialog.
  • Klubben er internationalt orienteret og præget af mangfoldighed af køn, seksualitet, alder, religion og etnisk oprindelse, som fortjener lige respekt og værdighed.
  • Klubben skaber sammenhold, trivsel, sundhed og bevægeglæde i nærområdet – på en social forsvarlig måde

  • Klubben understøtter den enkelte medarbejders og løberes udviklingsmuligheder ved, at etablere et miljø, som fremmer læring, kreativitet og samarbejde.
%c3%98sk_banner_small