Værdigrundlag

  • ØSK er en klub, der bliver skabt af og for medlemmerne, hvor alle niveauer er lige vigtige

  • Klubbens udvikling tager udgangspunkt i medlemmernes initiativ og drivkraft

  • Klubben kendetegnes af en åben, anerkendende og respektfuld dialog

  • Vi skaber sammenhold, trivsel, sundhed og bevægeglæde i nærområdet – på en social forsvarlig måde

%c3%98sk_banner_small