Vision

  • ØSK er et naturligt valg for kunstskøjteløbere på alle niveauer og en attraktiv og nytænkende klub

  • ØSK er en klub med bredde og lokal forankring, hvor alle interesserede kan prøve på og træne skøjteløb med udgangspunkt i den enkeltes talent og ønske

  • ØSK er en klub med økonomisk frihed, der er uafhængig økonomisk støtte

%c3%98sk_banner_small