Om ØSKOm ØSK

TEAM ØSK - trænere

Victoria W.M. Clausen

victoria@oesk-kbh.dk
Træner-koordinator
Funskate-ansvarlig

Natasha Lee Dann

natasha@oesk-kbh.dk
K-hold ansvarlig
Træner alle hold

Viktoria Eriksson

viktoria@oesk-kbh.dk
Træner alle hold

Sara Buch-Wede

sara@oesk-kbh.dk
Solo-dans ansvarlig

Olivia Kjøller Jespersen

olivia@oesk-kbh.dk
Træner

TEAM ØSK - bestyrelse

Henrich Dahlgren

Formand
formand@oesk-kbh.dk

Martin Svendsen

Næstformand
martin@oesk-kbh.dk

Malene Thomsen

Kasserer
malene@oesk-kbh.dk

Siri Madsen

Bestyrelsesmedlem
siri@oesk-kbh.dk

Ole Strøyer Christensen

Bestyrelsesmedlem
ole@oesk-kbh.dk

Grétar Ingimundarson

Bestyrelsesmedlem
gretar@oesk-kbh.dk

Til top


Vedtægter

Vedtægter

Download vores vedtægter her: ØSK Vedtægter

Til top


Værdigrundlag

Værdigrundlag

 • ØSK er en klub, der bliver skabt af og for medlemmerne, hvor alle niveauer er lige vigtige.
 • Klubbens udvikling tager udgangspunkt i medlemmernes initiativ og drivkraft.
 • Klubbens beslutningsprocesser kendetegnes af åbenhed, gennemsigtighed og medbestemmende.
 • Klubben kendetegnes af en åben, anerkendende og respektfuld dialog.
 • Klubben er internationalt orienteret og præget af mangfoldighed af køn, seksualitet, alder, religion og etnisk oprindelse, som fortjener lige respekt og værdighed.
 • Klubben skaber sammenhold, trivsel, sundhed og bevægeglæde i nærområdet – på en social forsvarlig måde
 • Klubben understøtter den enkelte medarbejders og løberes udviklingsmuligheder ved, at etablere et miljø, som fremmer læring, kreativitet og samarbejde.
Til top


Privatlivspolitik

Privatliv

Ørestad Skøjteklub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi har vedtaget en privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Vi har en databehandleraftale med ForeningLet ApS.

Download vores privatlivspolitik her: Privatlivspolitik.pdf

Til top
Forældrepolitik

Forældrepolitik

 • Respekter de beslutninger, der bliver truffet af bestyrelsen og trænerne.
 • Hold den gode tone, når man henvender sig til bestyrelsen/trænerne og andre, også selvom man er uenig.
 • Hjælp dit barn med at møde op i god tid, så der er tid til omklædning og opvarmning.
 • Undgå trænerhenvendelser i træningstiden.
 • Kommuniker med trænerne og bestyrelsen om dit barn og ikke andres.
 • Der må ikke filmes eller tages billeder under træning.
 • Skab ro og rum til dit barns træning.
 • Forældre skal opholde sig oppe på tribunerne eller i klubrummet og ikke i boksen eller i porten – undtagen ved uheld. Dette gælder også OFF-ICE.
 • Deltag aktivt i det frivillige arbejde, der får klubben til at fungere, såsom konkurrencer, arrangementer osv.
 • Giv dit barn opmuntring i både medgang og modgang.
 • Støt dit barn i ønsket om at deltage i konkurrencer og klubaktiviteter.
 • Skab god stemning og godt humør.
Til top
Fotopolitik

Foto & video

 • Ørestad Skøjteklub tager lejlighedsvis foto eller optager video i forbindelse med egne træninger, stævner, konkurrencer, opvisninger og øvrige arrangementer.
 • Ved indmeldelse accepterer man, at klubben benytter foto og film, hvor medlemmer kan optræde.
 • Klubben benytter fotos og videomateriale på egen hjemmeside, på de sociale medier, i pressemeddelelser og i publikationsmaterialer.
 • Udgangspunktet er (Persondatalovens §6, stk.1 nr. 7), at situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke, da det i denne sammenhæng defineres som billeder, hvor en aktivitet eller situation er det egentlige formål med billedet.
 • Hvis et medlem ønsker at frasige sig denne automatiske accept, skal man ved enhver foto- eller videobegivenhed give sig til kende til fotografen og til den ansvarlige for aktiviteten.
 • Har du spørgsmål eller indsigelser imod foto eller video, som foreningen har benyttet, bedes du kontakte Ørestad Skøjteklubs bestyrelse.
Til top
Kommunikationspolitik

Kommunikation

 • Dansk og engelsk er klubbens arbejdssprog
 • Overvej dine modtagere, og træf det mest hensigtsmæssige sprogvalg, der sikrer, at informationen når modtageren.
 • Vælg det sprog, der bedst inkluderer og inddrager dine modtagere.
 • Husk, at mangelfulde sprogkompetencer på engelsk eller dansk ikke er ensbetydende med, at vedkommende er mindre fagligt eller socialt kompetent.
Emails og lignende
 • Gode e-mails og lignende er overskuelige og nemme at forstå.
 • Overvej, hvorfor du sender en besked, hvad formålet er, og hvad modtageren skal gøre.
 • Undgå lange beskeder om flere forskellige emner.
 • Du er ikke forpligtet til at tjekke og besvare beskeder uden for almindelig arbejdstid.
 • Forvent ikke svar med det samme eller samme dag.
 • Modtager du en besked, som du skal bruge længere tid på at besvare, så kvittér for modtagelsen, og skriv, hvornår du vender tilbage.
 • Hjælp folk videre ved henvendelser, du ikke selv kan besvare.
Møder
 • Overvej mødets formål, og hvad I skal opnå med mødet. Lav en dagsorden så at deltagerne kan forberede sig og ved, hvad der forventes af dem.
 • Overvej, hvilken mødeform der passer til mødets indhold og deltagerne.
 • Sørg for, at tiden overholdes.
 • Afslut gerne mødet med en opsummering, herunder hvem, der har hvilke opgaver.
 • Skriv referat.
 • Gennemfør mødet på et sprog, som alle kan forstå.
 • Hold så vidt muligt korte møder.
 • Lyt og bidrag. Vær nysgerrig og opsøgende.
 • Bring din viden i spil.
 • Værn om en god omgangstone.
Til top